Å lage sin egen Matcha latte er noe av det enkleste man kan gjøre, og er samtidig noe av det beste du kan gi kroppen din. Matcha er en japansk te, og inneholder store mengder antioksidanter som er utrolig bra for kroppen. Matcha er med på å gi økt energi og skal styrke immunforsvaret. Jeg kjøpte mitt Matcha pulver i New York. Der selges det Matcha pulver overalt, samtidig som du også kan få tak i en kopp med Matcha Latte overalt, i motsetning til Oslo. Per dags dato så vet jeg fremdeles ikke om en kafè i Oslo som serverer Matcha Latte, og vi er i 2017! Derfor er det så utrolig bra at det er enkelt å lage selv.

Det eneste man trenger er Matcha pulver, steamer, kokt vann og melk. Som sagt så kjøpte jeg mitt Matcha pulver i New York, men jeg vet det er mulig å få tak i pulveret i Oslo. Blant annet så selger SUNKOST og Norges Tehus Matcha pulver. Man reagerer kanskje på at prisen kanskje er litt høy, men den er også utrolig drøy i bruk. Man trenger ikke mer enn en-to teskjeer før den blir ganske sterk. Jeg har hatt mitt Matcha pulver i over ett år.


For å lage en kopp med Matcha latte så tar man først en-to teskjeer med Matcha pulver i koppen du skal bruke, eller i en annen kanne. Jeg pleier å bruke en annen kanne fordi når man skal bruke steameren så kan det søle litt. Etter det så heller du i varmt vann (2-3 dl). Deretter bruker du steameren slik at Matcha pulveret blir oppløst ordentlig i vannet. Når du ser at pulveret har blitt oppløst ordentlig så kan du tilsette melk. Jeg pleier ikke å bruke ikke mer enn 0,5 dl melk. Deretter skal man bruke steameren igjen slik at melken blir ordentlig blandet inn. Voila!

// To make your own Matcha latte is one of the easiest things to do, and is also one of the best things you can give your body. Matcha is a Japanese tea and contains large amounts of antioxidants which is incredibly good for your body. Matcha helps to increase  your energy levels and it also helps to strengthen your immune system. I bought my Matcha powder in New York, where Matcha powder is sold everywhere, and it is as easy to get a cup of Matcha Latte everywhere, unlike Oslo. To this date I still don’t know of a cafe in Oslo that serves Matcha Latte, and we are in 2017! Therefore, it is so great that it’s easy to make yourself.

The only thing you need is Matcha powder, a steamer, boiled water and milk. Matcha powder is also incredibly durable in use. You don’t need more than one-two teaspoons before it becomes quite strong. I’ve had my Matcha powder for over a year.

To make a cup of Matcha latte you first have to take one-two teaspoons of Matcha powder in the cup or in another pot. I usually use another pot because when using the steamer you may spill. After that, pour in some hot water (2-3 dl). Then use the steamer so that the Matcha powder is dissolved properly in water. When you see that the powder has been dissolved properly then you can add milk. I tend not to use more than 0.5 dl milk. After adding the milk you should use steamer again so that the milk is properly mixed in. Voila!


GREEN ENERGY